Květoňov

Žofínský prales

Žofínský prales je národní přírodní rezervace v Novohradských horách poblíž hranic s Rakouskem.

Historie

Přírodní rezervace Žofínský prales je společně s pralesem Hojná voda nejstarší rezervací v pevninské Evropě (starší je rezervace na ostrově Vilm v Baltském moři). Založil ji roku 1838 hrabě Jiří František August Buquoy na ploše 38,3 ha, ovšem po převzetí panství jeho synem rozhodl lesní inženýr a taxátor W. Rolland o zmenšení plochy rezervace na 1,7 ha, až v roce 1882 byl vydán absolutní zákaz těžby (do té doby byly odtud odváženy souše) a od roku 1888 se plocha rezervace opět zvyšovala až na současnou rozlohu. V roce 1933 vyhlásilo tehdejší ministerstvo školství a národní osvěty Žofínský prales úplnou státní rezervací s výměrou 97,72 ha.

Současnost

Rozloha této rezervace je 102 ha. Nejstarší stromy jsou až 400 let staré. Od poloviny 18. století se na většině tohoto území vyvíjí prales bez jakéhokoliv zásahu člověka. Mezi stromy zde dominuje buk, v menším počtu se zde vyskytuje smrk a jedle. Od roku 1991 je prales oplocen a nepřístupný veřejnosti. Do roku 1975 zde rostla Žofínská královna jedlí (věk 425 let, obvod kmene 553 cm, celková výška 51 m, padla za prudkého nárazového větru 6. ledna 1975).

Zdroj: wikipedie

Partneři: FITNESS4U.cz